3/16/08

Çin'de Ağaç Oymacılığı

Ağaç kökü oymacılığı, Çin'in geleneksel halk sanatlarından biridir.

1. Ağaç kökü oymacılığının tarihi

Çin'in en eski ağaç kökü oyma eseri, 2300 yıl öncesine dayanıyor. Bu eser, Savaşan Devletler dönemindeki Chu Krallığı'na bağlı bir mezardan çıkarıldı. Sui ve Tang hanedanları döneminde (581-907 yılları arasında), Li Bi adlı biri, ağaç kökünü "ejderha pençesi" şeklinde yontarak imparatora sunmuş. Çin'in son iki feodal hanedanı Ming ve Qing hanedanlarında ise, ağaç kökünden eşya veya insan figürleri oyulmaya başlandı. Günümüzde halen devam eden bu halk sanatı, giderek daha çok insan tarafından seviliyor.

2. Ağaç kökü oymacılığında üsluplar

Bu sanat dalında, ağaç kökü doğal şekline göre yontulur. Kıvrımlı, yara izli, içbükey veya dışbükey gibi ağaç kökü şekillerine sık rastlanır. Ağaç kökü oymacılığında iki üslup vardır. Birincisi, basit oymacılık. Bu üslupta sanatçı, ağaç kökünün doğal şekline göre, gereksiz dalları keser ve fazla oyma yapmaz. İkincisi, karmaşık oymacılık. Bu üslupta ise sanatçı, ağaç kökünün önemli bir bölümünü titizlikle oyarak, kendi düşüncesine göre ona yeni bir biçim vermeye çalışır.

3. Ağaç kökü oymacılığının yaratım süreci

İlk olarak, malzeme seçilir. Ağaç kökleri genellikle ilkbaharın başlarında veya kış mevsiminde, ormanlardan veya nehir kenarlarından toplanır. Bunun yanı sıra, ağaç kökünün niteliği ve biçimine bakılır; genellikle sert ve şekilli kökler tercih edilir. Daha sonra, eserin konusu düşünülür. Konu belirlenirken, dikkat edilmesi gereken bir nokta, kökün doğal biçiminin bozulmamasıdır. Son olarak, ağaç kökünün kabuğu soyularak temizlenir ve oyulur.

4. Ağaç kökü oymacılığının ayrıcalıkları

Ağaç kökü oymacılığı, diğer sanatlardan farklı olan birkaç özelliğe sahiptir. Birincisi, doğallık. Ağaç kökü oymacılığında malzeme olarak doğadaki ağaç kökleri kullanılır. İkincisi, biriciklik. Dünyada biçimi tamamen aynı olan iki ağaç kökünün bulunması imkânsızdır. Çeşitli biçimlere sahip olan ağaç köklerinin her biri, kendine özgüdür. Bu nedenle, yaratılan eserleri taklit etmek hemen hemen imkânsızdır. Üçüncüsü, eksiklik. İnsanların zihninde, kurumuş ağaçlar ve koparılmış kökler mükemmel değildir. Ağaç kökleri, yalnızca bir sanat eseri olarak oyuldukları zaman bu eksiklik güzelliğe dönüşür. Bu bakımdan, ağaç kökü oymacılığı, güzelliği fark eden ve ortaya çıkaran bir sanattır.

Kaynak:cri.cn

0 yorum: