11/28/07

Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi


Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti, Qinghai-Tibet yaylasının kuzeybatısında yer alıyor. Qinghai eyaleti, aynı zamanda ülkenin en uzun nehri olan Yangtzı Nehri, "ana nehir" diye adlandırılan Sarı Nehri gibi önemli nehirlerin kaynağı olarak ülkenin batı kesiminde ağırlıklı olarak kalkınması planlanan eyaletlerinden biri oldu. Eyaletin merkezi Xining'de bulunan Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi, Qinghai eyaletinin devlet düzeyindeki tek ekonomi ve teknoloji kalkınma bölgesi olarak, son yıllarda eyaletin ekonomik gelişmesinde parlak bir nokta haline geldi.

Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi, Temmuz 2000'de kuruldu. Kalkınma bölgesinin kurucuları o zamanlar yalnızca yerel hükümetin ayırdığı 100 bin yuanla, zorluklar içinde çalışmalarını başlattı.

Yedi yıl süren çabalarla Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nde esasını metalürji, kimya sanayi, makine işleme, inşaat malzemeleri, biyolojik ilaç, yeşil tarımsal ürün ve sağlık ürünlerinin oluşturduğu sanayi sistemi oluşturuldu. Bölgede bulunan işletmelerin sayısı 500'ü geçti. Yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı bu işletmelerde gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımı 10 milyar yuanı aştı.

Qinghai Eyaleti Ekonomik Planlama Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Zhizhong, Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin büyümesi ve gelişmesinin, Qinghai eyaletinin sanayisinin gelişmesini etkili şekilde hızlandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Son yıllarda tüm eyaletin sanayisi iyi şekilde gelişti. 2006 yılında eyalette büyük ölçekli işletmelerde gerçekleştirilen katma değer 24 milyar 30 milyon yuana ulaştı. Bu başarı, ü özellikle Xining kentinin yüzde 25.5 oranındaki yüksek büyüme hızından kaynaklanıyor.

Söz konusu yetkili, Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin, eyaletin ekonomik yapısal düzenlemeler ve eyaletin ekonomik gelişmesinde örnek rol oynadığını belirtti.

Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin baş döndürücü hızla gelişmesinin sağlanması, kalkınma bölgesinin yönetim kuruluşunun gelişme stratejisinden kaynaklandı. Kalkınma bölgesinin sorumlusu Guo Tianming, diğer eyaletlerin ileri üretim teknolojisini ve gelişme kavramını çekmeye ağırlık vermenin, Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin başarısının anahtarlarından biri olduğunu savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para sıkıntısı çeken Qinghai eyaletinin aslında ileri gelişme düşüncesi ve kavram açısından eksiği var. Ülkenin batı kesiminde böylesi ekonomi ve teknoloji kalkınma bölgesi kurulması ile ileri kavram ve ileri yönetim yöntemin çekilmesi gerekiyor. Kalkınma bölgesinin kurulması, yerel kaynaklar geliştirilerek, sektör oluşturmada örnek ve itici rol oynanmayı amaçlıyor."

Söz konusu yeni gelişme kavramı doğrultusunda Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin kurulmasından sonra bir yıl kadar kısa süre içinde altyapı tesislerinin inşası, sanayi projelerinin inşası ve yabancı sermaye çekme gibi alanlarda atılım niteliğinde gelişmeler sağlandı.

Şu an Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi, Qinghai eyaletinin dış işbirliği yapan önemli bir platformu haline geldi. Qinghai Mingxing Biyoloji Projesi A.Ş, Taiwan sermayeli bir işletmedir. Şirketin genel müdürü Taiwanlı Zhao Xia şunları söyledi:

"Xining'de dört yıldır yaşıyorum. Qinghai'nin ekonomik temeli nispeten zayıf. Ancak gelişme isteği, Çin'in diğer bölgelerine göre daha fazla. Yerel hükümet, kalkınma bölgesine büyük önem veriyor ve ayrıcalıklı politikalar ortaya koydu. Kalkınma bölgesinin yönetim birimleri, eyaletin diğer kent ve bölgelerine göre daha kapsamlı hizmet veriyor."

Son yıllarda özgün sektörler geliştirmeyi hedefleyen Qinghai eyaleti, kalkınma bölgesinin gelişme politikalarını düzelterek, kaliteli projelerin çekilmesine hız verdi. Hükümetin desteğiyle, Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi, hızlı gelişme aşamasına girdi. 2010 yılına kadar Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin üretim değeri, 13.5 milyar yuana ulaşacak. Xining Ekonomi ve Teknoloji Kalkınma Bölgesi'nin büyüyerek gelişmesiyle birlikte, Qinghai eyaletinin sanayisinde atılım niteliğindeki gelişme hedefi yakın gelecekte gerçekleştirilebilecek.
Kaynak:cri.cn

11/26/07

Serbest Ticaret Bölgesi, Çin'in yeni dışa açılma tarzı


Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Wang Xinpei, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasından sonra serbest ticaret bölgesinin, Çin'in dışa açılma girişiminin yeni tarzı, yeni hareket noktası ve diğer ülkelerle karşılıklı yarar ve ortak kazancın gerçekleştirilmesini sağlayan yeni platform haline geldiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre şu an Çin, Asya, Büyük Okyanusya, Latin-Amerika, Avrupa ve Afrika'nın 29 ülkesi ve bölgesiyle 12 serbest ticaret bölgesi kurmaya hazırlanıyor.

Sözcü Wang, serbest ticaret bölgesinin, günümüz dünyasında ekonomik küreselleşme ve bölgesel ekonominin bütünleşmesinin ürünü olduğunu ifade ederek, Çin'de serbest ticaret bölgesi stratejisinin uygulanmasının, bu akıma uygun bir seçenek olduğunu söyledi.

Çin, 2004 yılında serbest ticaret bölgesi inşasını başlattı. Şu ana kadar beş Serbest Ticaret Bölgesi, anlaşma imzaladı. Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi, Çin-Şili Serbest Bölgesi ve Çin-Pakistan Serbest Bölgesi, bunlar arasında.

Görüşülmekte olan yedi serbest ticaret bölgesi arasında Çin-Güney Afrika Gümrük Birliği, Çin-Körfez İşbirliği Komitesi Serbest Ticaret Bölgesi, Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Bölgesi, Çin-Avustralya Serbest Bölgesi, Çin-Singapur Serbest Bölgesi, Çin-İzlanda Serbest Bölgesi ve Çin-Peru Serbest Ticaret Bölgesi yer alıyor.
Kaynak: cri.cn

11/25/07

Akupunktur ve masaj


Akupunktur ve masaj, geleneksel Çin tıbbının iki önemli oluşumudur. Önce akupunkturu tanıyalım.

Eski bir kitapta yazıldığına göre, çok eski geçmişe sahip olan akupunkturun en eski aleti, taştan yapılan iğneler olmuş. Bu tür taş iğneler, yaklaşık 4000 ilâ 8000 yıl önceki Yeni Taş Devri'nde, yani kabile toplumunun son döneminde bulunmuş.

Savaşan Devletler döneminden Batı Han Dönemi'ne kadar (M.Ö 476-25), metalurji teknolojisinin gelişmesi nedeniyle, metal akunpuktur iğnesi de gittikçe yaygınlaştı. Doğu Han ve Üç Devlet döneminde, akupunkturu iyi bilen birçok tıp uzmanı ortaya çıktı. Batı ve Doğu Jin ile Güney-Kuzey Hanedanları'nda (256-589), akunpukturla ilgili eserlerin sayısı belirgin bir şekilde çoğaldı. Bu dönemlerde akupunktur teknolojisi Japonya ve Kore'ye kadar yayıldı.

Sui ve Tang hanedanlarında (581-907), akunpuktur özel bir bilim oldu. O zamanların tıp eğitimi kuruluşu olan İmparatorluk Tıp Komiserliği'nde akupunktur eğitimiyle ilgili birim kuruldu. 16. yüzyılda, akupunktur Avrupa'ya tanıtılmaya başladı. Ancak, Çin tarihindeki son imparatorluk Qing'de yalnızca ilaç kullanımına önem verildiği için akupunktur biliminin gelişmesi engellendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949 yılından sonra akupunktur bilimi hızla gelişme kaydetti. Şimdi, ülke genelinde 2 binden fazla geleneksel Çin tıbbı hastanesinde birer akupunktur bölümü kuruldu.

Akupunktur bilimine ilişkin araştırmalar, insan vücudunun çeşitli bölümleri ve fiziksel hastalıkların iyileştirilmesi, ağrı dindirme ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda rol oynayabilir.

Programın ikinci bölümünde masajı tanıyalım. Hastalıkları önleme ve vücudu geliştirme amaçlarına yönelik olarak insan vücudundaki kanallara ve akunpuktur noktalarına eller veya kollarla yapılan ovma işlemi, masaj olarak adlandırılır.

Masaj geleneksel Çin tıbbı kuramının ışığı altında hastalıkların ayırt edilmesi ve sınıflandırılması ilkesiyle yapılır. Masaj ilaç alınmasını gerektirmediği için yan etkisi olmayan ve birçok hastalığı tedavi edebilen, çok kolay bir yöntemdir. Masajın tedavi edebildiği hastalıklar çok fazladır. Aralarında boyun, sırt, bel, kollar ve bacakları kapsayan kemik ve kas hastalıkları bulunur.

Masaj ellerin kullanım yönetimiyle ilgili standartlara ve gereksinimlere uygun tekniklerle yapılmalıdır. Temel teknik gereklilik, masajın kalıcı, kuvvetli, dengeli, yumuşak ve derin şekilde yapılmasıdır. Masajın yapılmasında yalnız eller değil ayaklar ve kollar veya diğer özel masaj aletleri kullanılır. Bazen özel masaj ilaçları da kullanılır. Meselâ; masaj merhemi, masaj kremi, talk pudrası ve diğer kayganlaştırıcı maddeler. Masaj yöntemleri çok fazladır. Genellikle şu yöntemler uygulanır: İletme, basma, bir parmakla basma, ovma, tutma sallama, vurma vesaire.. Değişik durumlara göre, kendi kendisine masaj yapmak ve yaptırmak mümkündür. Masajın yararları şunlardır:

Birincisi; iç organların işlevini düzenlemek. Geleneksel Çin tıbbı, iç organların işlevlerini normal bir şekilde yerine getirememesinin insan vücudunda hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğu görüşündedir. Masaj yoluyla ise anormal çalışan iç organların fonksyonu iyileştirilerek, normal çalışma durumuna yeniden dönüştürülecektir.

İkincisi; esas ve yan kanalları açarak, enerjiyi ve kan dolaşımını sağlamak. Enerji ve kan hayatı koruyan önemli maddelerdir. Esas ve yan kanallar, insan vücudunda enerji ve kan taşıma ve bağlantı oluşturma görevlerini üstlenir. Esas ve yan kanallarının normal çalışamaması durumunda, insanlar iç hastalıklara yakalanır. İç organların hastalığa yakalanması esas ve yan kanallardaki aksaklıklarla fark edilir. Masaj esas ve yan kanalların çalışmasını düzeltirken, enerji ve kanın yeterli ve sağlıklı dolaşmasını sağlar.

Üçüncüsü; kas, sinir ve kemikleri rahatlatmak. Masaj insanın teninde yapılmasına rağmen verimi kas, kemik ve damarlarda kendini gösterir. Masaj, kas ve kemik rahatsızlıklarını dolaysız olarak tedavi eder. Bunun için, hem iç hastalıklar, hem de diğer hastalıklar masajla tedavi edilir.
Kaynak:cri.cn

Geleneksel Çin eczacılığı


Geleneksel Çin ilâçları, geleneksel Çin tıbbının hastalığı önlemek, tedavi ve muayene etmek için kullandığı ilâçlardır. İlâçların kaynağı, doğadan işlenerek elde edilen maddelerdir. Aralarında bitkisel, hayvansal, madeni, kimyasal ve biyolojik maddeler bulunur. Geleneksel Çin ilâçlarının bulunuşu ve kullanılışı Çin'de binlerce yıllık geçmişe sahiptir.
Çin tarihinde "Doktorun bir günde tattığı 100'den fazla çeşit bitki arasında 70'i zehirlidir" sözü yaygındır. Bu söz eskiden halkın doğa ve hastalıkla mücadele etmek, ilâç bulmak ve tecrübe kazanmak için çetin çaba harcadığını ifade eder.

Xia, Shang ve Zhou hanedanlarında (M.Ö 22. yüzyılın sonundan 256 yılına dek), Çin'de ilâçlı içki ve ilâçlı su yapılıyordu. Xizhou Hanedanı (yaklaşık M.Ö 11. yüzyıl-771 yılında) döneminde yayınlanan "Shijing" adlı bir şiir koleksiyonunda şimdiye kadar bulunan en eski ilâç tarifleri vardır. Şu an bilinen en eski Çin tıbbı teorisi kitabı olan "Neijing" ise, bir dizi geleneksel teori ileri sürerek, geleneksel Çin eczacılığının temel teorisini oluşturur.

Şimdiye kadar bulunan en eski eczacılık kitabı olan "Shennong Bencaojing" adlı bitkisel ilâçlarla ilgili kitap, Qin ve Han hanedanları arasındaki dönemde (M.Ö 221-M.S 220 yılları) birçok tıbbî uzman tarafından toplanan bilgilerin özetlenmesiyle yazıldı. Bu kitapta yer alan 365 çeşit ilâç günümüzde hâlâ kullanılıyor.

Tang Hanedanı'nda (618-1644) ekonominin gelişmesi, geleneksel Çin eczacılığının da gelişmesini sağladı. Tang yönetimi, öncelikle dünyada "Tang Bencao" adıyla tanınan bitkisel ilâçlara ilişkin kitabın düzenlenmesi çalışmalarını tamamladı. Tüm kitapta 850 çeşit bitkisel ilâç toplandı ve resimlerle tarif edildi.

Ming Hanedanı'na (1368-1644) kadar Çinli eczacı Li Shizhen, 27 yıl süren çalışmasıyla, ünlü geleneksel Çin eczacılığı eseri "Bencao Gangmu"yu tamamladı. Kitabın tamamında bin 892 çeşit bitkisel ilâç tarif edildi ve bu, Çin'in bitkisel eczacılık tarihindeki en büyük bitkisel ilâç koleksiyonu oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 1961 yılında "Geleneksel Çin İlaçları Terimleri" adlı çalışma yayımlandı. 1977 yılında yayımlanan "Geleneksel Çin İlaçları Ansiklopedisi"nde kayıtlı geleneksel Çin ilâçlarının sayısı 5 bin 767 çeşide ulaştı. Geleneksel Çin ilâçlarını araştıran, üreten ve geleneksel Çin eczacılığı dersi veren kuruluşlar ardı ardına kuruldu.

Bitkisel ilâç maddesi toplanması, geleneksel Çin ilâçlarının üretiminin çok önemli bir halkasıdır. Çinli eczacılar, değişik ilâçların hammaddesinin değişik mevsimlerde toplanması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bitkisel ilâçların üretildikleri değişik aşamalarda içerdikleri unsurlar ve miktarlar farklı olduğu için, ilâçların tedavi sonucu ve yan etkileri de aynı değildir. Dolayısıyla, bitkisel ilâçların zamanında toplanması, ilacın tedavisinde olumlu sonuçların artmasını ve yan etkilerinin azalmasını sağlayabilir. Genellikle bitkiler, dalları ve yapraklarının bol bol olduğu ve çiçeklerinin ilk açtığı zamanda toplanıyor. Çiçekli ilâç maddesi ise, çiçekleri açmadan önce toplanmalıdır. Meyvesi ve tohumu ilâç olarak kullanılan bitkisel hammaddeler, genellikle meyvenin olgunlaşmasından sonra toplanıyor. Bitkinin kök ve gövdesininin kullanıldığı ilâç maddesi, genellikle sonbaharın sonunda veya ilkbaharda toplanıyor. Toplanan hammadde işlendikten sonra kullanılır. İşleme yöntemleri arasında seçmek, dilimlemek, haşlamak, kurutmak, buharda pişirmek, suda pişirmek, mayalaştırmak, filizlendirmek, arındırmak ve damıtmak bulunuyor.

Geleneksel Çin eczacılığının teorisi ve pratik tecrübesi, geleneksel Çin kültürünün özelliğini gösterir. Çoğunluğu doğadan alınan geleneksel Çin ilâçlarının zehiri ve yan etkisi çok azdır. Bir çeşit ilâç içinde birçok unsur bulunduğu için, birçok hastalığı tedavi eder. Genellikle birkaç geleneksel Çin ilacı değişik oranlarla birleştirilerek kullanılır. Uygun orana göre karıştırılarak kullanılan geleneksel Çin ilâçları, hem karmaşık hastalıkların tedavisini, hem ilâçların etkisinin yükselmesini, hem de zehirinin azalmasını sağlar.

Geleneksel Çin ilacının kullanımı, geleneksel Çin tıbbı teorisine göre, ilacın insan vücudunda yarattığı tedavi sonucuna dayanarak gerçekleştirilir. Geleneksel Çin ilâçlarının tedavi etkisi, ilacın özelliklerinden kaynaklanır.
Kaynak:cri.cn

Geleneksel Çin tıbbının temel kuramı ve tedavi yöntemi


Geleneksel Çin tıbbının temel kuramı, insanın "yaşamının" hareketi ve hastalık durumundaki değişikliklerle ilgili teorileri kapsar. Aralarında "Yin" (negatif) ve "Yang" (pozitif), "Wu Xing" ve "Jingluo" gibi kuramlar ile hastalıklara yol açan nedenler, tedavi yöntemleri ve ilkeleri ile bağışıklık ve beslenme gibi konular yer alır.

"Yin" ve "Yang" kuramı eski Çin felsefesine dayanır. Geleneksel Çin tıbbı "Yin" ve "Yang" ile ilgili zıtlaşma ve birleşme düşüncesine göre insan vücudunun üstü ve altı, sağı ve solu, içi ve dışı arasındaki ve de insanın yaşamının doğa ve toplum gibi dış halkalar ile karmaşık ilişkilerini açıkladı. "Yin" ve "Yang" arasındaki zıtlaşma ve birleşmenin denge durumunda bulunması insanın normal yaşamını sağlayan temeldir. "Yin" ve "Yang" arasındaki dengenin bozulması durumunda hastalık ortaya çıkacaktır.

"Wuxing" kuramı, ağaç, ateş, toprak, altın ve su gibi beş elementle, nesnel dünyadaki değişik varlıkların özellikleri ile varlıklar arasındaki karşılıklı bağlantıları ve değişiklikleri açıkladı. Geleneksel Çin tıbbı ise, Wuxing kuramına göre insanın çeşitli organları arasındaki bağlantıları ve iç organları arasındaki dengenin bozulmasının hastalıklara yol açtığını açıklarken, iç organlarımızla ilgili hasladıkların tedavisine yardımcı olur.

Jinglou (esas ve yan kanallar), insan vücudunda, nefes ve kan taşıyan kanallar olarak, içten dışa, yukarından aşağıya, insanın çeşitli kısımlarını birbirine bağlamakta rol oynuyor. Hastalık nedeniyle, esas ve yan kanallar sisteminde değişiklikler meydana gelir, buna parelel hastalık belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtilerden, hastalık nedenleri anlaşılır.

Şimdi geleneksel Çin tıbbında doğru bir tedavi için kullanılan "dört muayene yönteminden" bahsedeceğiz. Muayene safhasında, gözlemek, dinlemek ve koklamakla, sorgulamak ve nabza bakmaktan oluşan bu dört muayene yönteminin birlikte kullanılması durumunda, hastalığa doğru teşhis konulabilecektir.

Gözlemekle muayene

Gözlemekle muayenenin aşamaları arasında, ruha, renge, görünüşe, başa, boyna, yüzdeki organlara, tene, esas ve yan kanallar ile dışkılara bakmak bulunuyor. Bunlar arasında ruha, yüz rengine ve dile bakmak çok önemlidir. Çünkü yüz ve dilin çeşitli görünüşleri, büyük ölçüde iç organların işlevsel değişikliklerini ifade eder.

Dinlemek ve koklamakla muayene

Dinlemek ve koklamakla muayene, doktorun kendini dinleme ve koklama organlarıyla hastanın vücüdu içinden gelen seslere ve dışkısına göre yaptığı muayenedir. Doktor sesi dinlemek yoluyla yalnız sesin çıktığı organı muayene etmekle kalmayıp, sesin değişikliğine göre diğer organlardaki hastalıkları da teşhiş edebilir. Dinleme ve koklama muayenesinde dinlenmesi gereken sesler, konuşma, nefes, öksürük, hıçkırık gibi seslerdir.

Koklama muayenesi, hastalığa yakalanan organlardan ve hastanın oturduğu odadan çıkan iki kötü kokunun koklanmasını kapsıyor. Hastalığa yakalanan organların kötü kokusu, genellikle zehirli faktörün insanın iç organlarında bulunmasından kaynaklanan anormal kokudur.

Sorgulamakla muayene

Sorgulamakla muayene soyadı, yaş, meslek, evlilik, ırk, adres, muayene tarihi, şikâyet, şu anki hastalığın geçmişi, şu anki hastalığın gelişmesi, geçmişteki diğer hastalıklar, ferdin ve ailenin geçmişi ile ilgileri kapsar. O anki hastalığa ilişkin sorulması gereken bilgiler arasında da soğukluk ve sıcaklık hissi, uyku ve duygusal durum ile idrar ve dışkı bulunuyor.

Nabza bakma ve elle muayene

Nabza bakmak, doktorun, hastanın nabızını tutmak yoluyla, hastanın vücudunda meydana gelen değişikleri anlamasıdır. Elle muayene, doktorun elle, hastanın vücudunun çeşitli yerlerine vurma, bastırma ve sıvazlama gibi yollarla muayene etmesidir.

Geleneksel Çin tıbbıyla ilgili araştırmalar, eğitim ve pratikler günümüzde de devam ediyor. Geleneksel Çin tıbbının dünyadaki etkisi de artıyor. Bir çok Asya ülkesi ve Avustralya, geleneksel Çin tıbbını yasal kabul ederken, ABD Ulusal Sağlık Merkezi (NCCAM), Çin tıbbını kapsamlı bir tıp bilimi olarak kabul etti.
Kaynak:cri.cn

İnsanlık tarihine yön veren 4 Çin icadı


Kağıt, matbaa, barut ve pusula, Çin'in insanlık tarihindeki dört büyük icadı. Bu dört büyük icat, Çin medeniyetinin tarihinde parlak bir sayfa bıraktığı gibi insanlık medeniyetinin ilerlemesine de büyük katkıda bulunmuştur.

İlk önce kağıdın keşfinden bahsedelim. Kağıdın keşfinden önce, eski Çin'de yazı yazmak için birçok malzeme kullanılmıştı. 4-5 bin yıl önce, kayalar ve çömlekler üzerine işaretler kazılıyordu; 3-4 bin yıl önce de kaplumbağa kabuğu ve hayvan kemikleri üzerine yazılar oyulmuştu.

M.Ö. 700-200 yılları arasındaki İlkbahar-Sonbahar ve Savaşan Devletler döneminde bambu ve tahta üzerine yazı yazmak çok yaygındı. Birçok deneme ve uzun süreli arayışlardan sonra, M.Ö. 200-M.S. 25 yılları arasındaki Batı Han hanedanı döneminde, kenevir halatları, eski kumaşlar, balık ağları gibi eskimiş malzemelerle bitkisel lifli kağıt yapımı teknolojisi keşfedildi. Yazı yazmaya elverişli ideal malzeme, yani kağıt böyle doğdu. Kağıdın ortaya çıkması, yazı yazmak için kullanılan malzemelerde devrim olarak kabul ediliyor.

Cai Lun bu devrime yaptığı büyük katkı ile tarihte ün saldı. M.S. 25 ile 210 yılları arasındaki Doğu Han Hanedanı döneminde dünyaya gelen Cai Lun, Batı Han Hanedanı'ndan beri kağıt yapımı alanındaki tecrübelerin bilançosunu çıkararak cesaretle deneme ve yenilemelere girişti. Malzeme olarak eski kumaşlar ve eski balık ağlarının yanısıra ağaç kabuklarının kullanılması, yepyeni bir kağıt hammaddesi bulunmasına yol açtı. Böylece hem hammadde kaynakları arttı, hem de kağıt maliyeti düştü. Ağaç kabuklarının ham madde olarak kullanılması, çağdaş tahta hamuru kağıdın doğuşuydu. Kağıt yapımının gelişmesi için uzun yıllar gerekiyordu.

M.Ö. 4. yüzyıldaki Savaşan Devletler döneminde, mühürler çok yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştı. M.S. 4. yüzyılda, anıt taşları üzerine yazı yazma teknolojisi de keşfedildi. Çin'in Tang ve Song hanedanları döneminde, sosyal yaşam, ekonomi ve kültür çok gelişti. Kitaplara duyulan ihtiyaç da çok arttı. İnsanlar için kitap basmanın kolay ve verimli yöntemini bulmak acil bir ihtiyaç haline geldi. Bu toplumsal ihtiyaç Song hanedanı döneminde Bi Sheng adlı bir kişinin 1041 ile 1048 yılları arasında harfli matbaa teknolojisini bularak dünyada dizilebilen ilk harfleri yaratmasına yol açtı.

Çin'in ilk matbaa teknolojisi 14. yüzyılda Kore ve Japonya'ya, daha sonra Mısır ve Avrupa'ya yayıldı. Matbaa teknolojisi sayesinde, bilginin yayılma hızı ve ölçüsünde elle kitap yazma dönemine göre büyük atılım gerçekleşti ve bu insanlığın en büyük icadı olarak adlandırıldı.

Barut, ölümsüzlük hapı üretmeye çalışan Taoistler tarafından keşfedildi. Taoistler ölümsüzlük hapı için çalışırlarken nitröz asid tuzu, kükürt ve odun kömürünün ısındığı zaman kolayca patladığını fark ettiler. Nitröz ve kükürt Çin'in geleneksel ilaçlarından olduğundan insanlar, bu maddelerin karışımına yanabilen ilaç anlamına gelen "barut" adını verdiler.

M.S. 7. yüzyılda, Tang hanedanı döneminin uzmanı Sun Simiao, barutun ilk formülünü hazırladı. Ancak o zaman barutun pratik değeri yoktu ve üretimde kullanılmıyordu.

10. yüzyılda Song Hanedanı döneminde ise barutun silah olarak kullanılmaya başlanmasıyla büyük gücü ortaya çıkarak silahların gelişme tarihinde bir kilometretaşı haline geldi. Barutlu silahların ortaya çıkması da, barutun incelenmesi ve büyük ölçüde üretilmesini ilerlettti.

Barutu 13. yüzyıla kadar tüccarlar tarafında Hindistan üzerinden Arap ülkelerine yayıldı. Avrupa 13. yüzyılın sonlarında Arapça kitaplardan baturun kullanımını öğrendi. Barut savaşlarla daha batıya ulaştı.

Son olarak da pusulanın icadından bahsedeyim.

Pusula, Çin'in Savaşan Devletler döneminde bulundu ve "Zhi Nan" yani güneyi gösteren alet olarak adlandırıldı. Kuzey Sun Hanedanının ilk yıllarında "Zhi Nan" pusula haline getirildi.

Pusulanın icat edilmesi denizcilik tekniğini daha da geliştirdi. Çinli denizciler ilk defa 1100 yılında pusulayı denizcilikte kullanmaya başladılar. Pusulanın denizcilikte kullanılması uzun mesafeli deniz yolculuklarını geliştirdi.
KAynak:cri.cn

Çin ve porselen


"Porselen"in İngilizce karşılığı "China", aynı zamanda "Çin" anlamına da geliyor. Belki de merak ediyorsunuz, niye aynı kelime kullanılıyor? Şimdi beni dinleyin.

Çin çok uzun yıllar önce "porselen ülkesi" olarak adlandırılıyordu. Arkeolojik bilgilere göre, porselenin ilk malzemesi ilkel mavi porselendi. Bu porselen türü, hem porselen, hem de seramik eşya niteliklerini taşıyordu.

Çin'de gerçek porselen Doğu Han hanedanı döneminde ( M.S 23?220 yılları) keşfedildi. Porselen eşyalar ilk olarak Çin'in güneyindeki Zhejiang eyaletinde kullanıldı. Ondan sonra porselen üretim tekniği Çin'in güneyinden kuzeyine yayıldı ve büyük ölçüde gelişme sağladığı gibi beyaz porselen de ortaya çıktı. Beyaz porselen, mavi porselenden kaynaklandı. İkisinin farklılığı, kullanılan toprak ve renk malzemesinin içindeki demir oranının değişmesinden kaynaklanır. Porselen toprağında demir oranı az olursa beyaz renk, demir oranı çok olursa açık ya da koyu gri renkler elde edilir. Renkli porselenlerin çoğunluğu beyazı, zemin rengi olarak kullanarak değişik renklerin kullanılmasından oluşturulur. Dolayısıyla porselenin gelişme tarihinde beyazın derin bir etkisi söz konusudur.

10. ve 13. yüzyıllar arasındaki Tang ve Song hanedanları döneminde Çin'in porselen üretim teknikleri devamlı olarak gelişti. Tang hanedanı döneminde üç renkli porselen sanatında büyük hamleler kaydedildi. Bu sanat eserleri esas olarak seramik malzeme üstüne renk verilmesiyle oluşturuldu. Üç renkli porselen, Çin'in geleneksel resim ve heykel gibi sanat özelliklerinin bir araya getirilmesi, yapıştırma ve çizgileme gibi tekniklerin ve aynı anda kırmızı, yeşil ve beyaz renklerin kullanılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Ming (1368-1644) ve Qing (1644-1911) hanedanları döneminde Çin'in porselen üretimi canlılığa kavuştuğu gibi üretim miktarı ve kalitesi de en yüksek noktaya çıktı. Bu dönemde Çin'in güneyinde üretim faaliyeti gösteren Jingdezhen kasabası, "porselen başkenti" olarak kabul edildi. Bugün Çin'in en kaliteli porselenlerinin üretimi halen burada sürüyor.

Çin'den yurtdışına porselen gönderilmesi 8. yüzyılda başladı. Bundan önce dünyaca ünlü İpek Yolu, Çin ve yabancı ülkeler arasında ticaret ve kültür bağlantıları kurmuştu. İpek ihracı sürmekle birlikte, bunun yanında porselen de çok önemli bir yer tutmaya başladı.

Topkapı Sarayı'nın koleksiyonları arasında bulunan binlerce Çin porselen eşyası işte İpek Yolu'yla Türkiye'ye ulaştırıldı. Uzmanlara göre, bu porselen eşyalarından 100'e yakını, Yuan (1206-1368) ve Ming (1368-1644) hanedanlarına aittir. Çinli porselen uzmanları, Nisan 2001'de Topkapı'yı ziyaret ederek, Çin porselenlerini inceledi; iki yıl sonra, Aralık 2003'te Topkapı'daki Çin Mücevherleri—Çinli Uzmanların Türkiye'deki Yuan Porselenlerine Yaptıkları Araştırmalar adlı kitap yayımlanarak, Topkapı'daki, Yuan hanedanına ait porselenler tanıtıldı...

Çin ilk olarak porseleni Asya ülkelerine ihraç etti. 17. yüzyılda Avrupa saraylarında Çin porseleni saklama alışkanlığı vardı. O zamanlarda Avrupa'da moda olan ve canlılığı, hoş ve doğal nitelikleri yansıtan Rococo sanat tarzı, Çin sanat tarzından çok etkilendi. Dolayısıyla Çin sanat tarzını temsil eden porselen de hızla Avrupa kıtasına yayıldı. Kesin olmayan verilere göre, 17. yüzyıl boyunca Çin'den her yıl yaklaşık 200 bin porselen eşya satıldı. 18. yüzyılın en fazla porselen satılan döneminde bu sayı 1 milyona çıktı.

Çin porseleninin bütün dünyada satışı gerçekleştirilirken "China" sözcüğü de İngiltere ve Avrupa kıtasında hızla yayıldı ve porselenle eş anlamda kullanılmaya başlandı.
Kaynak:cri.cn

Lidong sezonu


8 Kasım günü Çinliler Lidong sezonunu, başka bir deyişle güneş sezonunu geçirdi. Çinlilerin geleneksel ay takviminin 24 sezonundan biri olan Lidong sezonu, genellikle Kasım ayının 7'si veya 8'indedir. Eski Çinliler, Lidong sezonunu, kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ederdi. 24 sezonu kısaca tanıtayım.
24 sezon, ay takviminin önemli bir parçasıdır. Eski Çinliler, güneşin konumunun bir yıl içindeki değişiklikleri ve yol açtığı iklim değişimine göre, yılın 365 gününü 24 bölüme ayırdı. 4 mevsim ve hava durumunu yansıtan bu 24 bölüme 24 sezon ismi verildi. Lidong, bu 24 sezondan biridir.

Aslında Çin'in çok geniş olduğu için, kış yaşanmayan güney sahil bölgeleri ve yaz yaşanmayan Qinghai-Tibet yaylasının dışındaki bölgelerde kış mevsimi hep Lidong gününde başlamıyor. Yılı dört mevsime ayıran iklim bilimine göre, yılın ikinci yarısında beş gün boyunca hava sıcaklığı 10 derecenin altında kalırsa, kış başlamış olur. "Kış, Lidong gününde başlar" ifadesi, genellikle Çin'in kuzeyindeki Sarı Nehir ve ortasındaki Huaihe nehirleri arasındaki bölgelere uygundur. Çin'in en kuzeyindeki Mohe nehrinden Daxin'anlin'in kuzeyine kadar olan bölgeler, Eylül ayının başlarında kış mevsimine girer, başkent Beijing'de Ekim ayının son günlerinde de kış manzaraları görülür. Ancak Yantze Nehri havzası ise kışa daha sonra girer.

Lidong'un anlamını sadece kışın başlangıcı olarak kabul etmemeliyiz. Eski Çinliler "Li" kelimesini, günümüz Çinlileriyle aynı anlamda kullanıyordu, yani "Li" başlangıç demektir. Ancak Dong kelimesinin anlamı ise biraz karmaşık. Çok eski kitaplara göre, Dong, son demektir, dünyadaki varlıkların saklanmasını demektir. Yani sonbahar mevsiminde hububat Lidong gününden önce toplanır, depoya konulur, hayvanlar da kış uykusuna yatmaya hazırlanır. Yani, Lidong sadece kışın gelişini simgelemiyor. Lidong tam olarak kış mevsiminin başlaması, varlıkların saklanmaya ve soğuktan korunmaya başlaması anlamını içeriyor.

Lidong gününden sonra kuzey yarıkürenin aldığı güneş ısısı giderek azalır, ancak yaz mevsimindeki ısı birikiminin bir bölümünün kalmasından dolayı hava aşırı soğuk değildir. Güneşli ve rüzgarsız günlerde hava güzel olur, tarım ürünlerinin yetiştirilmesine de yararlı olur. Ancak Lidong gününden sonra kuzey Çin'de hava giderek soğur, ara sıra rüzgarlı, soğuk, yağışlı ve nemli hava görülür. Kasım ayında soğuma, özellikle aşırı soğuma ile ani sıcak ve ani soğuk hava durumu, insanların günlük yaşamını, sağlıklarını ve tarım üretimini olumsuz etkiler. Bunun için insanların hava raporunu takip edip, havadan korunmak için önlem almaları gerekir. Özellikle sis etkisini daha fazla hissettirir. Sis, insanların sağlığını ve ulaşımı olumsuz etkiler. Günümüzde teknolojinin ilerlemesinden dolayı önceden uyarı yapılıyor, insanlar da önceden önlem alıyorlar.

Yine de Çin'in çok geniş olmasından dolayı, kuzey ile güney bölgeleri arasında büyük sıcaklık farkı söz konusudur, bu fark Lidong gününden sonra daha da büyür. Kasım ayında Qinghai-Tibet Yaylası'nın büyük bölümü, İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilongjiang eyaletinin kuzey bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşer. Çin'in en kuzey ucundaki Mohe nehri ile en güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou arasındaki sıcaklık farkı 30 ila 50 dereceye ulaşır. Kuzey Çin rüzgarlı, kuru ve bozkır olurken, güney Çin ise hala yemyeşildir.

Geleneksel Çin tıbbı, güneşin insanın sağlığındaki rolüne büyük önem verir ve insanların özellikle kış mevsiminde güneşlenmesini teşvik eder, ayrıca insanın gece yatağa girmeden önce sıcak suyla ayaklarını yıkamasını önerir. Çünkü bu iki yöntem, insan vücudundaki kanalları rahatlatır ve iç organların işlevlerini normalleştirir. Ayrıca insanı grip, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklardan korur. Çin tıbbı, aynı zamanda insanların Lidong gününden sonra sıcak yemeklerle beslenmeye özen göstermesini ister. Halk arasında "kışın iyi beslenirsen, ertesi yılın bahar mevsimine gelince kaplanı yakalayabilirsin" şeklinde bir söz yaygındır. Bir de, "Lidong günü rüzgarlı olsa, ertesi yıl bereketli olur" diye atasözü vardır. Bu yıl Lidong gününde Beijing'deki hava rüzgarlıydı, demek ki 2008 yıl Çinliler için bereketli bir yıl olacak.
Kaynak:cri.cn

Xiaoxue sezonu


Xiaoxue sezonu genellikle Kasım ayının 22'si veya 23'ünde başlar ve Aralık ayının 7'si veya 8'inde biter. Bu yıl Xiaoxue sezonu 22 Kasım günü başlayacak.

Xiaoxue, hava durumunu gösteren bir sezondur. Eski kitaplara göre, Xiaoxue sezonunda hava daha da soğur ve yağmur yerini kara bırakır. Ancak bu dönemde havanın fazla soğuk olmamasından dolayı kar miktarı fazla olmaz, bunun için sezona "küçük kar" anlamına gelen Xiaoxue ismi koyuldu.

Kış mevsimine girilmesiyle hava giderek soğur, yer yüzeyindeki çiğ suyu ayaza ve havadaki yağmur kara dönüşür. Kar yağışından sonra topraklar beyaz olur. Ancak bu dönemde hava aşırı soğuk olmadığından, kar yere düştükten sonra hemen erir. Meteoroloji biliminde buna "nemli kar" denir. Bazen yağmurla kar birlikte yağar.

Xiaoxue sezonunda yağış az olduğu için kış buğdaylarının su ihtiyacı karşılanmaz olur. Sabah sisi Lidong sezonuna göre daha yoğundur. Bunun için Xiaoxue, karın başlama zamanını ve miktarını gösterir, yani yağış miktarını yansıtan bir sezondur. Ayrıca hava raporunda söylenen Xiaoxue ile eş anlamda değildir. Xiaoxue sezonu iklim özelliklerini gösterirken, hava raporundaki Xiaoxue ise yağış miktarı az olan kar demektir. Meteoroloji uzmanları, görüş mesafesi bin metreden az, kar kalındığı 3 santimin altında ve 24 saatlik yağışı 0.1 ile 2.4 milimetre arasında olan kar yağışına Xiaoxue derler.

Xiaoxue sezonunda Çin'in kuzeybatı ve kuzeydoğusundaki bölgelerin çoğunda görülen kar yağışı, ülkenin kuzeydeki bölgelerine kadar yayılır. Soğuk havanın bir göstergesi olarak bu bölgelerdeki hava sıcaklığı adım adım sıfırın altına düşer.

İki hafta önceki Lidong sezonunda Çin'in kuzey bölgeleri kış mevsimine girerken, Xiaoxue sezonunda Çin'in ortasındaki Yangtze Nehri'nin orta ve aşağı kesimleri de kış mevsimine girdi. Kış mevsiminin başlamasıyla ülkedeki yağış miktarı en düşük noktaya iner, ancak Yangtze Nehri'nin güney bölgesindeki yağış miktarı, kuzey bölgesindekine göre biraz daha fazla olur. Yangtze Nehri'nin güney bölgesinde sadece Aralık ayının ortasında veya son günlerinde ilk kar yağışı görülmesine rağmen, bölgede bugünlerdeki soğuk ve nemli hava, insanlara soğuğu hissettirir. Bu his, kuzeydeki kuru soğuk havayı yaşayan, ancak kaloriferle ısınanların hissettiklerinden çok farklıdır.

Xiaoxue sezonunda kuzey Çinliler kuru soğuğu yaşarken ve güney Çinliler kışın ilk günlerinin tadını çıkarırken, bu sezonda tüm insanlar kolayca depresyona girer. Bunun için herkesin iyimser olması, sık sık spor yapması, müzik dinlemesi ve arkadaşlarını ziyaret etmesi teşvik edilir.

Çin'in geleneksel tıbbı, güneşin insan sağlığındaki rolüne büyük önem verir ve insanların özellikle kış mevsiminde güneşlenmesini teşvik eder. Çünkü Çin tıbbına göre, güneşlenme, insan vücudundaki Yang unsurunu uyandırır, kanalları rahatlatır ve iç organların işlevlerini normalleştirir.

Grip, virüs veya diğer nedenlerin yol açtığı bir hastalıktır. Ancak kış mevsiminde soğuk alma, gribe yol açan esas nedendir. Uzmanlar, soğuk almanın akciğer ve solunum sisteminin fonksiyonunun zayıflamasına neden olduğuna işaret etti. Çin'in kuzey bölgesinde kalorifer olmasına rağmen, odaların içinin kuru olması ve pencerelerin az açılmasından dolayı grip virüsü uzun zaman yaşar ve kolayca yayılır. Bunun için kış mevsiminde, Xiaoxue mevsiminde de sıkça pencere açılması, nemlendirici önlem alınması, sıcak tutulması ve aşı yapılması teşvik edilir.

Ayrıca kışın soğuk ve kuru olması nedeniyle farklı derecede kabız ve cilt kuruması görülür. Besleme uzmanları, hafif yemekler ve sıcak çorba öneriyor. Kuzu, dana ve köpek etleri de insan sağlığına yararlı olan yemekler olarak biliniyor.
Kaynak: cri.cn

Çin düğümü


Bir ilginç Çin Kültürü ile daha sizinle beraberiz..
Çok eski çağlardan beri var olan "Çin düğümü" geleneği, Tang ve Song hanedanlarında yaygınlaşmaya başlamış, Ming ve Qing hanedanlarında zirveye ulaşmıştır. Binlerce yıllık bir gelişme süreci sonunda, bu ip bağlama tekniği günümüzde ince bir sanat ürünü haline gelmiştir.

"Çin düğümü" tek bir ipin düğümlenmesiyle yapılır. Her bir düğüm, şekil ve anlamına göre adlandırılır. Farklı düğümler yan yana gelince veya mutluluk anlamını taşıyan başka süs eşyalarıyla birlikte kullanılınca, ortaya rengârenk ve zengin içerikli geleneksel bir sanat eseri çıkar.

Çinlilerin çok eski zamanlardan beri kullandığı düğüm, yaşamlarında çok önemli bir yer tutar. Düğümün bu kadar büyük önem taşımasının başlıca nedeni, çok kullanışlı bir teknik olmasıdır. Eski taş devrinin sonunda, Zhoukoudian'deki Shandingdong adamının bulunduğu ören yerinde, kemikten yapılmış bir iğne ortaya çıkarıldı. İğne var olduğuna göre, mutlaka ip de olmalıydı. Bu buluntuya bakarak, o dönemde basit düğüm ve dikiş tekniklerinin kullanıldığı anlaşılıyor. İlk çağlardaki giysilerin üzerinde ne düğme ne de fermuar vardı. Bu nedenle, giysilerin düşmemesini sağlamak için bele kumaştan bir kuşak düğümlenip bağlanıyordu. Çinlilerin öteden beri yeşim taşından yapılan süs eşyalarını yanlarında taşıma geleneği vardır. İple giysi üstüne bağlamak için, yeşim taşlarının ortasına genellikle yuvarlak bir delik açılırdı. Bağlama yöntemi tabii ki düğümlemeydi. Dolayısıyla düğüm, Çin'in eski çağlarında çok yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Bunun gibi pratik kullanımlar dışında, eski çağlardaki insanlar sevgilerini ipekli ipten yaptıkları bir çeşit düğümle dile getirirdi. Bu düğüm "tek yürek düğümü" olarak adlandırılıyordu. Ayrıca kadınlar da Çin düğümünü süs eşyası olarak kullanıyordu.

Qing Hanedanı döneminde, Çin düğümünün gelişimi çok yüksek bir seviyeye çıktı. O zamanlarda, biçim bakımından çeşitlenen ve ilginç isimler takılan Çin düğümleri, yalnızca bir süs eşyası olmaktan çıkmış, sanat eseri olarak kabul görmeye başlamıştır. Günlük yaşamda tahtırevandan tutun, perde, yelpaze, flüt, gözlük kesesi gibi aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün eşyaların üzerinde Çin düğümüne rastlamak mümkündür...
Kaynak:cri.cn

Çin, tekrar İMO'nun A dereceli konsey üyesi oldu


Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (İMO) 25. Genel Toplantısı'nda dün (23 Kasım) yeni dönem konseyi seçildi. Çin bir kez daha konseyin A dereceli üyesi olarak seçildi. Böylece Çin, ardı ardına 10. kez A dereceli konsey üyesi seçilmiş oldu.
Toplantıya katılan Çin heyeti başkanı ve Çin Ulaşım Bakan Yardımcısı Xu Zuyuan yaptığı konuşmada, Çin'in bir kez daha seçilmesinin, İMO'nun üyelerinin Çin'in örgütte oynadığı rolünü kabul ettiklerini ve Çin'in örgütün karar organındaki konumunun yükseldiğini gösterdiğini belirtti. Xu, bunun ayrıca Çin'in örgütte sorumluluk ve yükümlülük üstlenerek daha olumlu etki yarattığı anlamına geldiğini de ifade etti.

Çin Ulaşım Bakanlığı ve İMO arasında dün teknolojik işbirliği muhtırası imzalandı.
Kaynak: cri.cn

11/24/07

Wu Yi: Dışa açılmayı derinleştireceğiz


Çin Başbakan Yardımcısı Wu Yi, Çin'in dışa açılma politikasında ısrar ederek, dışa açılmayı sürekli derinleştireceğini ve açık ekonominin seviyesini yükselteceğini belirtti.

Wu Yi, dün (23 Kasım) Beijing'de Çin-ABD Ticaret Odası Yıllık Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in yabancı sermaye çekip değerlendirmeye devam ederek, yabancı sermayenin yenilik yaratma, sektörün yükselişi ve bölgeler arası eşgüdüm gibi konulardaki olumlu rolünü değerlendireceğini ifade ederek, daha adil, şeffaf, etkili, verimli ve hızlı ticaret ortamı oluşturulması ve hukuki, güvenilir ve adil rekabete dayanan piyasa sisteminin kurulması için çaba harcayacağını kaydetti. Patent ve telif haklarını koruma boyutunun güçlendirileceğine işaret eden Wu Yi, ürünlerin kalitesi sorununa önem verilerek bu alandaki uluslararası işbirliğinin güçlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: cri.cn

Yabancı şirketler Çin'de maden kaynakları işletebilecek


Çin Toprak Kaynakları Bakan Yardımcısı Wang Min, 13 Kasım'da 2007 Çin Uluslararası Madencilik Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çin'in, madencilik sektöründe dışa açılma siyasetinde ısrar etmeye devam edeceğini, yabancı şirketlerin, yasalara göre tek ve ortak sermayeli işbirliği tarzlarıyla, Çin'de maden kaynakları arayarak işletebileceğini belirtti.

Wang Min, Çin pazarının daha da açılarak madencilik pazar sisteminin düzeltileceğini, madencilik sektöründe yatırım ortamının iyileştirileceğini ve böylece yabancı yatırımcıların yasal haklarının güvence altına alınabileceğini ifade etti. Çin hükümetinin, hükümetler arası maden kaynakları yönetimi alanındaki temasları ve işletmeler arasındaki işbirliğini yoğunlaştıracağına işaret eden Wang Min, yabancı şirketlerin Çin'de gelişmesini beklediklerini dile getirdi.

Edilen bilgilere göre, son yıllarda madencilik sektörü, yabancı işadamlarının yatırım yaptığı önemli bir alan haline geldi. 100'den fazla yabancı şirket yatırım yaparak, Çin'in batı kesiminde petrol, doğal gaz, kömür, demir, çelik, kurşun, altın arama projeleri başlattı. Bunların çoğunluğunda olumlu sonuçlar elde edildi. Maden aramada teknoloji hizmeti, danışmanlık hizmeti ve bilgi hizmetiyle uğraşan bazı yabancı şirketler, Çin pazarına girdi. Çin'in iç kesiminde kurulan yabancı, Hong Kong, Macao ve Taiwan sermayeli maden işletmelerinin sayısı 594'ü buldu.
Kaynak: cri.cn

Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Wang Xue Laoshi


Bu gün 24 Kasım Öğretmenler günü Çin Kültür Merkezi yani Lotus Eğitim Kurumları Öğretmenlerine bir süpriz parti hazırlamışlar.. Biz her ne kadar üvey kur olarak 3 kişi gidemesekte, hocamızın öğretmenler gününü 1 saat geçikmeyle kutlamış olduk..
Güzeller güzeli hocamıza meslek hayatında başarılar diliyoruz..
Uzun seneler beraber olmak dileğiyle sağlıcakla kalın wang xue..

11/23/07

2008 PEKİN OLİMPİYATLARI SIRASINDA ÇİN'E GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA KOLAYLIK


Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sınır Giriş-Çıkış Yönetim Müdürü Cui Zhikun, Beijing Olimpiyat Oyunları sırasında sınır giriş-çıkış kolaylıkları sağlanacağını belirtti.
Cui Zhikun 6 Kasım'da Çin hükümetinin web sitesine verdiği demeçte, kayıtlı olimpiyat kartı taşıyan tüm personelin Beijing Olimpiyat Oyunları öncesi ve sonrasını kapsayan bir ay boyunca Çin'e defalarca giriş-çıkış yaparak, görevini yürütmesine izin verileceğini, ayrıca olimpiyat oyunlarına hizmet eden diğer çalışanların da giriş-çıkışlarının güvence altına alacağını kaydetti.

Cui Zhikun, ilgili kurallara göre Beijing Olimpiyat Oyunları ve hazırlıkları boyunca, kayıtlı kimlik kartı taşıyan yabancı gazetecilerin kartlarının geçerlilik süresinde vizeden muaf tutulacağını ifade etti.

kaynak : cri.cn - 07.11.2007

11/22/07

Çin Danışmanlık Şirketleri'ne küçük tavsiye


Bana gelen bir çok mail üzerine bu konuyu yazma ihtiyacı duydum. Okuyucularımın talebi şu..
-Çinde mal tedariki yapan birçok firma var hangisini önerirsiniz,
-Bütün hepsi Çinde ofisleri olduğunu ve Çinlilerle çalıştıklarını söylüyorlar biz hangisiyle çalışalım?
Tabiki bu tip sorulara şimdilik tarafsız duruyorum ama onlara her ürününüzü getirenlerden uzak durmalarını söylüyorum, çünkü Çin çok büyük bir coğrafya olduğunu bütün sektörlerde ucuz fiyatlara ulaşamıycaklarından bazı sektörlerde uzmanlaşmış firmalarla çalışmalarını tavsiye ediyorum.
Çinden mal tedarik edenlere bir önerimiz sadece bir veya birkaç sektörde uzmanlaşın... Bu hem sizden mal isteyen müşterilerinizin daha ucuza mal tedarik etmesine hemde sizin açınızdan faydalı olucaktır.
Yoksa sayıları hızla artan bu danışmanlık şirketleri zamanla yok olucaktır.
Artık ithalatçının değişik talepleride artmaktadır.
Bu sadece Çin de bulunan danışmanlık şirketlerine niteliğindedir hiç bir art niyet içermez!! Umarım ithalatçının istekleri göz önüne alınır..

11/21/07

Carlos Selim


Carlos selim in bill gates out.. Efendim kimdir bu carlos selim.. Asıl adı Carlos Selim Helu ama Meksikalılar "Selim" söyliyemediklerinden adı dünyanın en zenginler listesine Carlos Slim Helu olarak yazıldı. 67 yaşındaki Carlos Slim Helu, 67.8 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin ismi oldu. Aslen Lübnan'lı olan Selim kökenleride Osmanlıya dayanmaktadır. Bu kadar benzerliten sonra bu selim ne yapmışta başarılı olmuş. Slim son derece sade ve tutumlu olmasıyla da tanınıyor. İlk yatırımını 11 yaşında hazine bonosu alarak yapan Slim’in, 12 yaşından bugüne kadar yediği çörekler, içtiği içecekler dahil tüm harcamalarını bir kenara not ettiği belirtiliyor. Biraz arıza tipli bir adaş olmakla beraber öldüğü zaman aldığı notların gençlere ışık tutacağı kanısındayım. Tabi adaşım bunları satıp, işi ticarete dökmez:) inşallah..

"İnşaat mühendisi olan Slim’in asıl başarısı 1990 yılında Meksika’da özelleştirilen telekom şirketi Telmex’i satın almasıyla başladı. Bugün şirketlerinin yönetimini üç oğluna devreden Slim, sağlık ve eğitim yardımları için kurduğu fona dört yıl içinde 10 milyar dolar ödemeyi taahhüt etti.
Dünyanın en zenginlerinin listesini yayınlayan Forbes Dergisi Nisan ayında Slim’in Warren Buffet’tan ikinci sırayı devraldığını ancak Gates’in ardında olduğunu kaydetmişti. Mart ile Haziran ayları arasında yaşanan gelişmeler sonucunda Carlos Slim’in, yaklaşık 9 milyar Dolar Gates’in önüne geçtiği kaydediliyor. Bill Gates’in serveti de yaklaşık 60 milyar Dolar olarak tahmin ediliyor.
Slim’in zenginliğindeki artışta, çoğunluğuna sahip olduğu Latin Amerika’nın en büyük cep telefonu şirketi America Movil’in hisselerindeki yüzde 27’lik artış etkili oldu. Bu artışla Slim’in serveti Gates’in servetine 8.6 milyar dolarlık fark attı. Slim’in tüm şirketleri 2007’de çok başarılı bir performans gösterdi. Slim’in sahip olduğu Telmex’in hisseleri bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 yükseldi. Bankası Inbursa’nın hisse artışı ise yüzde 20’yi buldu.
Slim’in servetinin kaynağını babasından kalan miras oluşturuyor. İlk işi, Şark Yıldızı anlamına gelen La Estralla Del Oriente adlı kuru gıda dükkanıydı. En büyük atılımını ise Meksika’nın ana telekom operatörü Telmex’i 1990 yılında özelleştirmeden alarak yaptı.
Meksika’da her 10 sabit hattan 9’unu elinde bulunduran Telmex, Slim’in servetini katlamasına yardımcı oldu. Slim’in yükselişini, devletin tekelleri korumasına bağlayanlar da var."
SERVETİYLE NELER YAPILABİLİR?
Kenya, Liberya ve Haiti’nin dış borçlarını kapatabilir.
Günlük harcaması 177 milyon dolar olan, Irak’taki ABD ordusunu 299 gün boyunca finanse edebilir.
Turist olarak 25 milyon sterlin ödeyerek uzaya 2.130 kere seyahat edip her seferinde 10’ar gün tatil yapabilir.
Google’ın 1.65 milyar dolar ödediği YouTube’u 32 kez alabilir.
Geceliği 25 bin dolardan Bahamalar’daki ultra lüks Atlantis otelinde 5 bin 808 yıl kalabilir.
Tanesi 38 milyon dolardan 1.400 Gulfstream G500 jeti alarak filo kurabilir.
NTV

Darısı başımıza diyor adaşımıza çalışma hayatında başarılar diliyorum.

11/20/07

Economist'e göre 2008 de Türkiye Riskli


Saygın finans ve siyaset dergisi Economist “2008 Yılında Dünya” başlıklı bir ek yayınladı. Economist'in 2008 falında Türkiye'ye bir tam sayfa ayrıldı.

Economist uzmanlarına göre Türkiye'nin siyasi kriz riski “orta”... (AB ülkelerinde risk düzeyi “düşük” olarak belirtiliyor). Türkiye'yi önümüzdeki yılda 3 temel sorun bekliyor. Bunların çözümü konusunda ise dergi karamsar bir tablo çiziyor. Economist'e göre Türkiye dünya basının manşetlerinden 2008 yılında da düşmeyecek.

1) LAİKLİK VE TÜRBAN: 2008'de Türkiye'de yine laiklik tartışılacak. Ordu ve muhalefet AKP'yi bu alanda eleştirmeyi sürdürecek. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanında bazı gelişmeler kaydedilmesine rağmen AKP'yi en çok meşgul edecek konular arasında kamusal alanda türban da yer alacak. AKP tabanından türban yasağının kalkması için baskılar artacak.

2) AB VE ABD İLE İLİŞKİLER: Türkler'in Avrupa Birliği konusunda 2008 yılında büyük sabır göstermesi gerekecek. Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın Türkiye'ye yönelik itirazları önümüzdeki yılda da devam edecek. Avrupa ile ilişkilerin yanısıra ABD ile ilişkiler de PKK sorunu nedeniyle sekteye uğramış durumda. PKK, Türkiye-ABD ilişkilerinde önümüzdeki yıl da belirleyici rol oynamaya devam edecek. Başbakan Erdoğan Kuzey Irak'a kapsamlı bir operasyon düzenlemeyecek, ancak gerçekleşecek sınırlı operasyonlar da Irak-Türkiye sınırında gerilime yol açacak.

3) EKONOMİK PERFORMANS: Erdoğan liberal politikalarla Türkiye'ye dış yatırım çekmeye çalışacak. Ancak dünya ekonomisindeki kötüye gidiş Türkiye'yi de etkileyecek. 2008'de Erdoğan'ın başını en çok ağrıtacak konu ekonomi.

SAYILARLA 2008'DE TÜRKİYE

Nüfus: 76.2 milyon
GSMH: 508 milyar dolar
Kişi başına gelir: 6 bin 670 dolar
Büyüme hızı: %5.3
Enflasyon: %6.1

11/19/07

GELENEKSEL ÇİN DÜĞÜNLERİ


Bir Çin efsanesine göre, Tanrı ileride, bir gün evlenecek olan kadını ve erkeği ayak bileklerinden, ay ışığında, kırmızı bir iple bağlarmış. Ve böylece onlar birbirlerinde ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, eninde sonunda evleneceklerdir...

DÜĞÜN GELENEKLERİ VE TÖRENLERİ

Evlilik teklifi ve nişanlanma
Aileler nişan için bir gün belirlerler, bu gelin ve damadın ailelerinin tanışıp görüştüğü bir gündür. Damadın ailesi zenginlik ve bereket getirmesini simgeleyen hediyeler sunar; bu Çin kültüründe ‘Büyük Hediye’ olarak bilinir. Böylece kız ve erkek resmen nişanlanmış sayılır.

‘Büyük hediye’ paketi içinde damadın ailesinin geline sunduğu çeşitli eşyalardan oluşur. Tüm hediyeler çift çift olmalıdır çünkü inanışa göre ‘iyi şeyler çifterdir’.Paketin içinde:
—para; miktarı genellikle gelinin ailesi belirler ve çoğunlukla 9 ve katlarında oluşur.
-mücevher; altın dragon..
—iki adet drago-zümrüdüanka kuşu şekilli ekmek ve bol miktarda Çin ve Batı usulü yapılmış ekmek
—kurutulmuş deniz ürünleri, mantar ve Fat Cai; fat cai iyi bahtı ve zenginliği temsil eder ve koyulması adettendir.
— 3 adet kümes hayvanı
—balık
-hindistan cevizi; Hindistan cevizinin Çincesinin okunuşu ‘ye zi’ dır ve büyükbab ve erkek torunla aynı yazılışa sahiptir.
—şarap ya da likör
—süslü bir kutunun içine konulmuş dört adet geleneksel kurutulmuş Pekin yiyeceği
—taze meyve
—iki çift Bin Lang
—çay

Düğün öncesi hazırlık
Nişanda sonra, gelinin ve damadın aileleri düğüne davet için davetiyelerle birlikte ‘Çifte Mutluluk Keki’ olarak adlandırılan kekten dağıtırlar. Gelinin ailesi çeyiz hazırlıklarını yapmaya başlar ve damadın aliesi de kendi paylarına düşenleri hazırlarlar. Damadın ailesi gelin yatağını hazırlar ve çiftin oturacağı evi dekore ederler.

Düğün günü merasimi
Düğün günü, gelin saçı yapılır ve damat gelini almaya gittiğinde arkadaşları tarafından durdurularak ‘kapı oyunu’nu oynarlar. Daha sonra gelin ve damat ‘çay merasimi’ için damadın ailesinin evine giderler. Düğün günü bir ziyafetle sona erer.

Çay merasimine için gelin evinden çıkarken, gelinin bir kız arkadaşı onun başının üstünden kırmızı bir şemsiye tutar ve akrabalar da başının üstünden pirinç atarlar; inanışa göre kırmızı şemsiye hem onu kötü gözlerden korur, atılan pirinçler ise bereket içindir.
Resmi tören olarak değerlendirilen nikâhta ise yeni evliler üç kez diz çökerler; cennet ve dünya için, ataları için ve anne-babaları için. Daha sonra çift birbirlerine diz çökerler. Ve sonra gelin yaş sırasına göre misafirlere çay ikram eder, çayı alan her kişi geline çeşitli hediyeler verir.

Damat gelini almaya geldiğinde gelinin akrabaları ve arkadaşları tarafından kapıda durdurularak gelini ne kadar sevdiğini öğrenmek için çeşitli sorular sorarlar ve onu sınarlar. Damatsa onları başından savmak için kırmızı keselere konulmuş paralardan dağıtır.

Düğün gecesi merasimi
Düğün gecesinde, gelinin odasında kötü ruhları kovmak için dragon ve Zümrüdüanka kuşu mumlarından yakılır. Yeni evli çift birbirine kırmızı kurdeleyle bağlı kupalardan şarap içerler. Bu geleneksel Çin adetlerine göre birbirlerine karşı ettikleri bir yemindir. Daha sonra gelin manasına gelen yarı çiğ Çin mantısı yer. ‘Çiğ’in Çince karakterle yazılışı ‘doğurganlık’ anlamına gelen kelimenin yazılışıyla aynıdır, bu ritüelle aile refahı vurgulanmış olunur.

Düğün sonrası gelenekler
Düğünden sonraki sabah, gelin erkenden kalkmalı ve damada kahvaltı hazırlamalıdır_bu gelinin kocasına iyi davranacağının simgesidir. Düğünden sonraki üçüncü günde çift gelinin ailesini ziyarete giderler.

Kaynak: Çin Kültür Merkezi

ÇİN, YIL SONUNDA EKONOMİDE %11.6 BÜYÜME BEKLİYOR


Çin Merkez Bankası, ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yılın ikinci yarısında da hızla büyümeye devam etmesini bekliyor. Banka, 2007 yılında GSYH artış oranının yüzde 11.6, enflasyonun ise yüzde 4.6 olacağını öngörüyor.

Çin Merkez Bankası bu tahminleri, bu yıl global ekonominin yüzde 4.8 büyüyeceği, Çin'de mali harcamaların yüzde 12 artacağı öngörüsüne dayandırdı. Çin ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 11.5 büyümüştü.

Merkez Bankası, 2008 yılının ilk yarısında GSYH'nin yüzde 10.8 artacağını, aynı dönemde enflasyonun yüzde 5.0 olacağını da öngörüyor.


KAYNAK : dunyagazetesi

11/17/07

ÇİN DIŞ TİCARET FAZLASI : 27 MİLYON $


Çin'in dış ticaret fazlası, ekim ayında 27 milyar dolar ile aylık bazda yeni bir rekor kırdı.
Gümrük İdaresinin açıklamasına göre, Çin'in Ekim ayı sonu itibariyle 10 aylık toplam dış ticaret fazlası ise 212,4 milyar dolara ulaşarak, bir rekor olan geçen yılın 177,5 milyar dolarlık fazlasını şimdiden geride bıraktı.
Yetkililerin, ihracatı sınırlama vaatlerine rağmen dış ticaret fazlasının rekor artışına devam etmesinin, ulusal parasının değerini yükseltmesi ve ithalata koyduğu engellemeleri kaldırması için Çin hükümetine uygulanan uluslararası baskıların şiddetlenmesine neden olacağı bildiriliyor.


kaynak : Dünya gazetesi - 14.11.2007

ROBOT HİZMETÇİ


Robot hizmetçilerin önümüzdeki 3-5 yıl içinde Çinliler'in yaşamına girmesi bekleniyor.
Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen "2007 Çin Uluslararası Sanayi Fuarı"ndan edinilen bilgilere göre, robot hizmetçiler yaşlı ve engellilere hizmet, eğitim, eğlence ve ev işlerinde kullanılacak.

Çinli uzmanlar, Çin'in robot hizmetçi araştırmalarına gelişmiş ülkelerle aynı zamanda başladığını, bu alanda hızlı ilerleme kaydettiğini belirtti.


kaynak : cri.cn - 09.11.2007

2008 PEKİN OLİMPİYATLARI ANA STADYUMU "KUŞ YUVASI"


Pekin Olimpiyat Oyunları Komitesi,2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nın anastadyumu “Kuş Yuvası” Stadyumu’nun önümüzdeki Nisan ayı hizmete açılarak ilk yarışmasının o ay içinde düzenleneceğini bildirdi.

“Kuş Yuvası”nın inşaatı Mart ayında tamamlanacak ve stadyumun ev sahipliği yapacağı ilk yarışma uluslararası yürüme maratonu olacak. İki gün süreceği belirtilen organizasyona dünyanın her yanından 200 den fazla atletin katılacağı ve stadyumun olimpiyatlara uygunluğunun bu şekilde de denetlenecek olduğu bildirildi.


kaynak : xinhuanet.com - 08.11.2007

ÇİNDEN AVRUPA'YA DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ


"Bir dizi açılışa katılmak üzere Antalya'ya gelen Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım, Türkiye'nin demiryollarında önemli projeler yürüttüğünü söyledi.

Bakan Yıldırım, Salı günü Gürcistan'da temeli atılacak demir yolu projesinin tamamlanması ile Şanghay'dan çıkacak bir trenin hiç durmadan Hamburg'a hatta İngiltere'ye kadar gidebileceğini söyledi."

İthalatçı ve ihracatılar için Çin'e yeni bir ulaşım projesi daha tüm ticaret yapanlar gibi bizde bu projenin bitmesini dört gözle bekliyoruz.. Bu projenin avantajlı olup olunmayacağı şimdi söylenemez ama deniz yoluna bir rakibin çıkması fiyatları aşağı çekeceği kanaatindeyim. Herkese hayırlı olsun...

11/15/07

BONE CHİNA

Eyvah buda mı? Çin malı.. "Çin malı ise kalitesizdir" bu klişeleşmiz lafı değiştiren bir ürün bone china. Çin malları üzerindeki olumsuz etkiyi yok edicek çok nadir üründen biri.. Porselenin pabucunu dama arttıran bir ürün bone china.Bone chinayı porselenden ayıran en önemli özelliği bana göre çok ince ve zarif olması. Bone china yemek takımları çok hoşuma gitti, kahve fincenlerı dudaklarımı yormıyacak cinsten.. O kadar hoşuma gittiki bloguma yazıyorum:)

Peki Bone China nedir?

Bone china ince porselen ve kemik tozundan yapılıyor dolayısıyla normal porselenden daha parlak oluyor. Ayrıcana saydam elini tuttuğunda diğer taraftan bakınca elini görebiliyorsun, aynı saydamlık porselende yok. Ekşi sözlükte bu şekilde tanımlanmış bone china.

Birde çok pahalı, çinde satış fiyatlarına göre Türkiye'de 8-9 kata kadar çıkıyor. Birde Çin'den getirip kolilerini değiştirip Fransız, ingiliz malı gibi satılıyor :) Bu arada en pahalı bone china da Kore bone chinası ama bunu getiren yok diye düşünüyorum, o kalitede bone china piyasada yok.

11/6/07

Unihayat ist üni kaptanlar buluşması

UniHayattan Neden Ayrıldım ?

Bu akşam (06.11.2007) İstanbul üniversitesi kaptanları olarak ve unihayatın kurucusu hakan arkadaşımızla nuruosmaniye camisinin karşısında bulunan kahve dünyasında, unihayat üzerine bir dizi söyleşi yaptık. İstanbul üniversitesi su ürünleri fakültesinden misafir olarak katılan Selçuk Koçer arkadaşımızada teşekkür ediyorum. Aynı zamanda onunla tanışmak da güzeldi...
Bir yandan buzlu mochalarımızı içerken bir yandan projelerimizi konuşmaya ve hoş sohbetimize devam ettik.

11/1/07

102. Kanton Fuarı Hakkında Görüşleriniz?


Blogumuzda yayınlanan anketimiz bu gün itibari ile son bulmuştur. Ankette siz okurlarımıza yönelttiğimiz 102. Kanton Fuarı Hakkında Görüşleriniz? sorusuna veilen cevaplar şu şekildedir.
Türk ihracatçısı için önemli 114 kişi (%38),
Türk ithalatçısı için önemli 193 kişi(64%),
Fuarın artık önemi yok 66 kişi (22%),
Alışanlıktan katılıyoruz 53 kişi (17%)
Sizi aydınlatacak faydalı bilgilerle beraber olmak dileğiyle..