2/4/08

Çin Vizesi Çeşitleri


F ( Ticari ) Vize
Davet üzerine Çin'e iş ziyaretleri, araştırma, seminer, ticari işler, bilimsel ve kültürel iletişimde bulunmak olduğu kadar kısa süreli ileri eğitim, staj vb. amaçlı altı ayı geçmeyen durumlarda verilir.
İlk defa Çin vizesi başvurusunda bulunan şahıslar, gerekliliğe göre tek girişli veya çift girişli vize başvurusunda bulunabilirler. Daha önceden Çin vize kayıtları bulunan şahıslar, yarım yıllık çok girişli vize başvurusunda bulunabilirler.

Vize Geçerlilik Süresi ve Kalış Süresi:

Tek ve çift girişli vizeler için Çin'e giriş geçerlilik süresi üç aydır. Vizenin kalış süresi (giriş yapılan ilk günden itibaren) 30(otuz) gündür. Yarım yıllık çok girişli vize için Çin'e giriş geçerlilik süresi altı aydır. Vizenin kalış süresi her seferde (giriş yapılan ilk günden itibaren) 30 (otuz) gündür,

Gerekli Evraklar

a. Geçerlilik süresi altı ayın üzerinde olan (başvuru tarihinden itibaren) ve boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı.

b. Bir adet vize başvuru formu ve beraberinde bir adet 2X2 inç (2X2.54cm.X2X2.54cm.) ebadında fotoğraf eklenmelidir. (Fotoğraf renkli olmalı ve vize başvuru formu üzerine yapıştırılmalıdır) Vize başvuru formunun her bir maddesinin mutlaka gerçeğe uygun, tam ve net bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Formun gerçek dışı, eksik olarak doldurulması ya da el yazısının net olmaması, vize talebinin reddedilmesi veya ziyaretin gecikmesine sebebiyet verebilir.

c. İşyeri tarafından verilen tanıtım mektubunun aslı. Başvuran şahsın bulunduğu işyerinin yetkilisi (lider veya Genel Müdür) tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Tanıtım mektubu içinde başvuruda bulunan şalısın işyerinin tam gün (Full-time) çalışan personeli olduğu teyit edilmeli ve detaylı bir şekilde ziyaret amacı belirtilmelidir.

d. Bulunduğu işyerinin faaliyet belgesinin aslı

e. Bulunduğu işyerinin vergi levhası fotokopisi


X ( Öğrenci ) Vize
Çin'e eğitim görmek, ileri eğitim, staj amaçlı kalış süresi altı ay üzerinde olan durumlarda verilir. Öğrenci (X) vizesinin Çin'e giriş geçerlilik süresi üç aydır ve bir sefer için geçerlidir. Öğrenci (X) vizesi hamilleri vizenin geçerlilik süresi içerisinde giriş yapmalıdır ve giriş yaptıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğüne ikamet işlemleri yapmaya gitmeli ve ikamet tezkeresi almalıdır. Çin’e kısa süreli ileri eğitim görmek ve staj yapmak üzere kalış süresi altı ayı geçmeyen şahıslar resmi davetiye ile F vize başvurusunda bulunmalıdırlar.

Sunulması Gereken Evraklar:

a. Geçerlilik süresi altı ayın üzerinde olan (başvuru tarihinden itibaren) ve boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı.

b. Bir adet vize başvuru formu (Q1), beraberinde bir adet 2X2 inç (2X2.54cm.X2X2.54cm.) ebadında fotoğraf eklenmelidir. (Siyah, beyaz ya da renkli fotoğraf vize başvuru formu üzerine yapıştırılmalıdır.)

c. Okula giriş bildirim mektubu, Çin'deki ilgili kurum tarafından onaylanan yabancı öğrenci vize başvuru formunun (JW101 veya JW202 formu) aslı ve fotokopisi.

d. Çin'de yarım yıl üzerinde eğitim görmeyi planlayan şahısların Türkiye'nin kamu hastaneleri tarafından verilen bir adet sağlık raporu sunmaları gerekmektedir.

Z ( Çalışma ) Vizesi

Çin’e görev üstlenmek veya çalışmak üzere giden kişiler ve beraberinde giden aile fertlerine verilir. Çin'e çalışmaya giden şahıslara beraberlerinde eşlik edecek olan aile fertlerinin, Çin'deki yetkilendirilen kurumların vize bildirim mektubu ve akrabalık münasebetlerini kanıtlayan belgeleri (evlilik cüzdanı, nüfus kayıt belgesi vs.) sunmaları gerekmektedir.
Çalışma (Z) vizesinin Çin'e giriş geçerlilik süresi üç aydır ve bir sefer için geçerlidir. Çalışma (Z) vizesi hamilleri vizenin geçerlilik süresi (üç ay) içerisinde giriş yapmalıdır ve giriş yaptıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde bulunduğu yerdeki Emniyet Müdürlüğü'ne ikamet işlemleri yapmaya gitmeli ve ikamet tezkeresi almalıdır.

Sunulması Gereken Evraklar:

a. Geçerlilik süresi altı ayın üzerinde olan (Başvuru tarihinden itibaren) ve boş vize sayfası bulunan, pasaportun aslı.

b. Bir adet vize başvuru formu (Q1), beraberinde Bir adet 2X2 inç (2X2.54cm.X2X2.54cm.) ebadında fotoğraf eklenmelidir. (Siyah, beyaz yada renkli fotoğraf vize başvuru formu üzerine yapıştırılmıştır.)

c. Çin'deki yetkilendirilen kurumun vize bildirim mektubu, bunun dışında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylanan 'Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Çalışma İzin Belgesi' veya 'Yabancı Uzman Görevlendirme Teyit Belgesi' vb. belgelerin aslı ve fotokopileri, d. Türkiye'nin kamu hastaneleri tarafından verilen sağlık raporu.

Turistik Grup Vizesi
Çin Halk Cumhuriyeti ik Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya göre; 01 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla, Türk turistler, Türkiye hükümeti tarafından izin verilen yurt dışına tur düzenleyebilen seyahat acentalarının organize ettikleri tur gruplarına katılarak Çin'e turistik ziyarette bulunabilirler. Tur grubu en az beş kişiden oluşmalı ve seyahat acentası her tur grubu için gruptan sorumlu bir yetkili kişi görevlendirmelidir. Diplomatik Pasaport Servis Pasaportu (Yeşil Pasaport) veya Hususi Pasaporta (gri kaplı pasaport) sahip olan Türk vatandaşları için vize almadan Çin'e seyahat yapabilirler, Bundan dolayı tur grubu içinde bahsi geçen (vize gerektirmeyen) pasaport hamulen var ise, pasaport ile ilgili olarak seyahat acentası tarafından Başkonsolosluğumuza bildirim yapılmalıdır.

1. Turist Grup vizesi başvurusunda bulunurken aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na yazılı bildirimle söz konusu grup düzenleyen seyahat acentası hakkındaki materyaller ve yetkilendirilmiş seyahat acentası adına başvuru belgelerini imzalayabilecek şahısın ad, soyad, görev ve örnek imzası sunulmalıdır.

b. Çin'deki turizm onay mercisi veya üç seyahat acentasının merkezleri (China International Travel Service, China Travel Service ve China Youth Travel Service) tarafından çıkarılan vize bildirimi ve kaşelenmiş olarak turistlerin isim listesi sunulmalıdır. Söz konusu üç seyahat acentası sadece
kendi turist grupları için vize bildirimi göndermek ile sınırlıdırlar.

c. Grubu düzenleyen Seyahat acentası ruhsatının fotokopisi

2. Vize Başvuru Talepleri;

a. Geçerlilik süresi altı ayın üzerinde olan (Başvuru tarihinden itibaren) ve boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı.

b. Bir adet vize başvuru formu, beraberinde bir adet 2X2 inç (2X2.54cm.X2X2.54cm.) ebadında fotoğraf eklenmelidir. (Fotoğraf renkli olmalı ve vize başvuru formu üzerine yapıştırılmalıdır). Vize Başvuru formunun her bir maddesinin mutlaka gerçeğe uygun, tam ve net bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Formun gerçek dışı, eksik olarak doldurulması veya el yazısının net olmaması, vize talebinin reddedilmesi veya ziyaretin gecikmesine sebebiyet verebilir.

c. Seyahat acentası; tarih, şehir, otel, turist isim listesi (ad-soyad, doğum tarihi ve doğum yeri dahildir) bilgilerini içermek suretiyle vizeye başvuran şahıslarla ilgili detaylı gezi programı sunmalıdır,

d. Grup düzenleyen seyahat acentalarının tur grubunun hareket tarihinden beş gün önce vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

e. Tur grubunun aynı gezi süresince diğer ülkelere de gezi yapması durumunda, öncelikle diğer ülkelerin vizeleri alındıktan sonra Çin vizesine başvuruda bulunmaları uygundur.

f. Vizenin kalış süresi Çin'deki ilgili kurum tarafından çıkarılan vize bildiriminde belirtilen zamana göre belirlenir.
Kaynak: Ligarba

Çin Vizesi için Yetkili Acenta Ligarba

AIR CHINA COMPANION CARD

Çin Vize İşlemleri

Çin Vizesi

0 yorum: