12/7/07

TÜSİAD'ın Pekin Ofisi açıldı


Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Pekin Ofisi, 26 Kasım'da Raffles Beijing Oteli'nde düzenlenen resepsiyonla açıldı. Resepsiyonda muhabirimiz Türk yetkililerle görüştü. Bugünkü programın ilk bölümünde konuyla ilgili olarak yapılan röportajı aktaracağız.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD teşkilatını şöyle tanıttı:

"TÜSİAD, bildiğiniz gibi 36 yıl önce kuruldu. Türkiye'nin en öncü kurumlarından biridir. Her zaman vizyonel davrandığı ve birçok konuda Türkiye'nin ilerlemesinde büyük katkısı olduğu düşüncesindeyim. Bir işadamları topluluğu olmasıyla beraber. TÜSİAD, sadece ekonomik konularda değil, sosyal, siyasi ve kültürel konularda da her zaman Türkiye'nin önünü açacak fikirler oluşturmuştur. Aynı zamanda 28 yıldır da Avrupalı işadamlarının çatı kuruluşu diyeceğimiz UNİCE'nin (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) bir üyesidir."

Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD'ın Çin'de bir ofis açma amacını da şöyle anlattı:

"Çin, dünyanın büyüyen ekonomisi ve Türkiye'yle çok sıkı ilişkileri var. Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 14'ü Çin'den kaynaklanıyor. Ticaret hacmimiz oldukça büyük. Biz buraya daha çok çimento ihraç ediyoruz. Ham madde ihraç ediyoruz. Buradan işlenmiş mamuller alıyoruz, makine alıyoruz. Bu alanlarda yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini düşündüğümüzde de bu kadar heyecanla büyüyen bir Çin'den uzak kalmanın doğru olmadığı görüşündeyiz. Onun için buraya geldik. Gerek iş dünyası, gerek kamu, devlet politikaları yürütürken, Çin'le ticari, sosyal ekonomik boyutta nasıl daha iyi gelişebilir birlikte neler yapabiliriz, birlikte bölgede nasıl yatırım yapabiliriz gibi politika yürütürken, ona da katkılarda bulunmayı amaçlıyoruz."

"Tek konsantrasyonumuz ticari hacmimizin büyümesi, iki taraftaki yatırımların büyümesi, katma değeri yüksek malları buraya ihraç ederek büyüyebiliriz diye düşünüyorum.

Bugün Çin, Ar-Ge çalışmalarına büyük kaynak ayırıyor. Türkiye de geçen dönemlere oranla bütçesinden Ar-Ge'ye ciddi kaynak ayırmaya başladı. O anlamda yapabileceğimiz çok şey var. Teknoloji değiş tokuşunda yapabileceğimiz çok şey var. "

Arzuhan Doğan Yalçındağ , TÜSİAD'ın Pekin Ofisi'nin başlangıç projesinden de bahsetti:

"Sektör olarak konuşuyoruz. Turizm hemen yapılabilecek en kolayca gerçekleştirilebilecek. Çünkü Çin'den dünyaya turist sayısı oldukça fazla. En kısa sürede yapabileceğimiz şey de bu."

Resepsiyonda konuşan Türkiye'nin hazineden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Çin'in dünya ekonomisinde oynadığı rolü şöyle değerlendirdi:

"Çin, ekonomik bakımdan güçlü ülkelerden biri haline geldi ve çağdaş tarihte ilk kez dünyanın ekonomik büyümesine ABD'den daha büyük katkılarda bulunacak. Çin, hem dünyada en büyük ihracat merkezi, hem de birçok sanayi ürünü için geniş pazar haline geldi. Geçen yıllarda Çin'in ekonomik büyüme hızı yüzde 9.5 civarında korundu. TÜSİAD, Çin'in 2050 yılında dünyanın en büyük ekonomik gücü haline gelebileceğini düşünerek, Çin'de ofis açtı."

"Çin'den korkmamak lazım, korkmamız gereken şey kendi reform sürecimizin tamamlanmaması" diye konuşan bakan, Çin'in gelişmesinin getireceği fırsatları konusunda sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 40 yıl içinde dünyanın ekonomik ve siyasi şekli, Çin ve Hindistan tarafından saptanacak. Çin'in gelişmesinin dünyaya olduğu gibi Türk işletmelere de fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz."
Kaynak : cri.cn