12/30/07

Çin Uçurtması


Çin'de uçurtma, uzun bir geçmişe sahip. Halk hikâyelerine göre, Han hanedanındaki tanınmış general Han Xin, uçurtmayla uzunluk ölçermiş. Güney hanedanları dönemindeki imparatorlardan Liangwudi, uçurtmayla haber yollamaya çalışmış, ancak başaramamış. Kuzey ve Güney hanedanları döneminde bir adam uçurtmayla yüksek bir yerden atlamış ve ölmemiş. Tang hanedanı döneminde yaşayan Zhang Pi adlı bir subay, düşmanlar tarafından kuşatıldığında, uçurtmayla yardım istemiş ve kurtulmuş. Bütün bunlar, Çin'de uçurtmanın iki bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlıyor.

Çin'in geleneksel uçurtmalarında genellikle uğur anlamını taşıyan desenler görülür. Uzun bir zaman içinde atalarımız, yalnızca Çin ulusunun ruhunu simgeleyen yazı ve resimler değil, aynı zamanda insanların güzel yaşama yönelik özlemlerini yansıtan uğur simgeleri de yaratmıştır. Uçurtma, üzerindeki değişik motiflerle insanlara mutluluk ve sevinç duyguları ile güzel dilekler sunar. Ayrıca göz zevkine de hitap eden uçurtma, insanların iyi niyet ve sağlığa ilişkin düşünce ve duygularını yansıtarak, Çin ulusunun gelenekleri ile örf ve adetlerini sergilemesinden dolayı, halk arasında geniş kesimlerce benimsenmiştir.

İki bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan uçurtma, öteden beri Çin'in geleneksel kültürüyle iç içe geçmiştir. Dolayısıyla, Çin uçurtmaları üzerinde sık sık iyi dilekleri simgeleyen desenler görülebilir. Örneğin, mutluluk ve uzun ömür anlamındaki "Fu" ve "Lu" karakterleri, ejderha ve anka kuşu resimleri, zenginlik anlamına gelen balık resimleri... Bu uçurtmalar, insanların güzel yaşama yönelik özlem ve arayışlarını yansıtır. Uğur anlamını taşıyan desenlerde genellikle, insan figürleri, hayvan, çiçek, kuş ve eşyalar ile bazı uğurlu yazı karakterleri kullanılarak, halk arasında anlatılan hikâye, atasözü veya efsaneler canlandırılır; benzetme ve simgeleme gibi yöntemlerle "bir uğurlu söze bir resim" olarak adlandırılan sanata yer verilir. Uğur ve kötülüklerden korunma anlamları taşıyan bu desenler, insanların mutluluk ve uzun ömür gibi dileklerini yansıtır.
Kaynak:cri.cn