12/18/07

"Çin, dünya ekonomisinin güçlü motor haline geliyor"


2007 yılında küresel gayri safi yurtiçi hasılaya olan katkısı hızla artan Çin, dünya ekonomisinin güçlü motoru haline geliyor.

Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasından bu yana geçen 6 yıl içinde Çin ekonomisi dünya ekonomisiyle gün geçtikçe daha çok kaynaştı. Veriler, bu yıl içinde Çin'in dış ticaretindeki hızlı büyüme eğilimi korunurken, ülkeye giren yabancı sermayenin istikrarlı şekilde arttığını, kullanılan yabancı sermaye kalitesinin de yükselip, yeni ve yüksek teknolojiye dayalı sektörler, araştırma-geliştirme alanları, üst düzey imalat ve çevre koruma sektörü alanlarındaki yabancı sermaye oranının daha da arttığını gösteriyor. Günümüzde 30 bini aşkın Çin işletmesi çokuluslu işlere katıldı ve bu işletmeler dünyanın 160'tan fazla ülke ve bölgesine yatırım yaptı. Dünya Bankası tarafından yapılan tahminlere göre, bu yıl Çin ekonomisinin dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının büyümesine olan katkısı yüzde 16'ya ulaşacak. Uluslararası Para Fonu'nun "Dünya Ekonomisine Bakış" adlı raporunda Çin'in dünya ekonomisinin en büyük itici gücü haline geldiği kaydedildi.
kaynak:cri.cn