4/13/08

Çin'de Vergi Teşvikleri

Devlet Konseyi tarafından belirlenecek olan yüksek teknoloji sektörleri ve/veya ürünleri alanında, Ticaret Bakanlığı’nca onaylanmış firma statüsü ile çalışmak kaydıyla faaliyet gösteren firmalar için vergi oranı % 15 seviyesinde indirimli olarak uygulanacaktır. İlgili uygunluk kriterleri henüz netleştirilmemiş olup, bilahare belirlenecektir. ÇHC’de yerleşk olmamakla birlikte ÇHC piyasasından gelirelde eden firmaların stopaj vergileri % 10 seviysinde indirimli uygulanacaktır.

Yeni kanun, halihazırda sadece özel teknoloji geliştirme bölgelerinde, yüksek teknoloji için uygulanmakta olan % 15 oranındaki indirimli verginin, bölgeden bağımsız olarak uygulanabilmesine imkan vermektedir.

Yeni kanuna göre Ar-Ge gidrlerinini % 150’si vergi matrahından indirilebilecektir.

Yeni kurulan firmalara ya da su, enerji tasarrufu yaratan sektörler ile çevre korumaya katkı sağlayan sektörlere ilave vergi teşvikleri uygulanabilecektir.

Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık sektörleri ve altyapı projeleri için uygulanmakta olan tercihli vergi politikaları devam ettirilecektir.

Diğer teşvikler


Faaliyete geçildiği tarihten itibaren 3 yıl tam vergi muafiyeti ve takip eden 3 yılda mevcut vergi oranının % 50’si oranında vergi ödenir. Bu teşvikten yararlanacak sektörler şunlardır; Çevre koruma, enerji tasarufu, altyapı projeleri

Tam muafiyet. Bu teşvikten yararlanacak sektörler; Tarım, ormancılık, balıkçılık faaliyet alanları

İndirimli vergi oranları. Bu teşkiten yararlanacaklar ise şu şekilde belirtilmiştir.

5 milyon RMB’den az bedelli teknoloji transferinden kaynaklanan gelirlere tam muafiyet uygulanır.

5 milyon RMB’den fazla bedelli teknoloji transferinden kaynaklanan gelirlere % 50 oranında vergi indirimi uygulanır.

Kaynak: T.C. Shanghai Başkonsolosluğu 2007 Yılı Çin Raporu

0 yorum: