8/28/07

Basel II Sürecinde Kobi’ler için Yol Haritası (İndirebilirsiniz)

Basel II ile birlikte finans sektöründe çok önemli bir değişim süreci başlamıştır. Özünde sadece bankaların sermaye yeterliği düzenlemesi olarak görünen bu düzenlemenin, bankalarla kredi ilişkisi içinde olan tarafları önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir.
Basel II sermaye uzlaşısı uygulamasının, ülke riski ve krediyi kullananın taşıdığı riske bağlı olarak bankaların sermaye gereksinimini ve bununla bağlantılı olarak firmaların kredi maliyetlerini değiştirmesi beklenmektedir.Düşük kredi derecelendirme notuna sahip olan kredikullanıcılarında kredi maliyetinde artış olabilecektir. Özellikle bu gelişmeden en çok etkilenmesi beklenen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir. Kobi’lerin kısa bir zaman sonra uluslararası standartlar çerçevesinde kredi koşullarına tabi olma zorunlulukları, ilk etaptabüyük bir endişe ile karşılanan önemli bir değişimdir.
Basel II sürecinde gerekli kriterlere uyum sağlamak için işletmelerin hazırlık yapmaları gerekmektedir. Yaklaşan bu süreçte önemli olan hızlı hareket etmek ve 2008 Ocak ayında Basel II düzenlemeleri uygulanmaya başlandığında gerektiği gibi hazır olmaktır.
Bu çalışma, bu süreçte firmaların nelere önem vermeleri gerektiği ve hazırlık sürecini sağlıklı bir şekilde nasıl tamamlamaları gerektiğine ilişkin bilgiler içermektedir.
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/turkey-tr_ceo_Basel2KOBiler_250707.pdf

0 yorum: